Khoa hồi sức cấp cứu (3 sản phẩm)

Bơm tiêm điện

Máy hút dịch

Máy sốc điện

Máy thở

Monitor theo dõi bệnh nhân

Hiển thị tất cả 3 kết quả