Mặt nạ thở (8 sản phẩm)

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Giới thiệu mặt nạ thở

Mặt nạ thở là phụ kiện chính của máy trợ thở CPAP BiPAP, và nó giúp đưa khí oxy vào đường hô hấp để giữ cho đường thở mở ra và ngăn ngừa ngưng thở trong khi ngủ. Dưới đây là một số loại mặt nạ thở phổ biến:

  1. Mặt nạ toàn mặt (full-face mask): Mặt nạ toàn mặt bao phủ toàn bộ khuôn mặt, từ trán đến cằm, giúp đưa khí oxy vào cả đường thở mũi và miệng. Loại mặt nạ này thường được sử dụng cho những người có khó khăn trong việc hít thở qua mũi hoặc người răng chưa đều.

  2. Mặt nạ chỉ cho mũi (nasal mask): Mặt nạ chỉ cho mũi che phủ mũi và đưa khí oxy vào đường thở mũi. Loại mặt nạ này phù hợp với những người có thể hít thở thông qua mũi.

  3. Mặt nạ chỉ cho mũi nhỏ (nasal pillow mask): Mặt nạ chỉ cho mũi nhỏ giúp đưa khí oxy vào đường thở mũi thông qua hai ống nhỏ được đưa vào trong mũi. Loại mặt nạ này rất thoải mái và phù hợp cho những người có thể hít thở qua mũi và muốn sử dụng một loại mặt nạ nhẹ nhàng.

  4. Mặt nạ định hình (oral mask): Mặt nạ định hình đưa khí oxy vào đường thở miệng. Loại mặt nạ này phù hợp cho những người không thể hít thở qua mũi.

Khi chọn mặt nạ thở cho máy trợ thở CPAP và BiPAP, cần phải đảm bảo rằng mặt nạ phù hợp với kích thước và hình dạng của khuôn mặt của bệnh nhân và đưa vào đường thở một cách thoải mái, không gây áp lực và khó chịu. Ngoài ra, cũng cần lưu ý về việc vệ sinh và thay thế các phụ kiện liên quan đến mặt nạ thở để đảm bảo vệ sinh an toàn cho bệnh nhân.